Implantologie


Indien een element verloren is gegaan, en de buurelementen zijn voornamelijk gave tanden en kiezen, dan is het erg jammer om deze gezonde kiezen af te slijpen voor een brug. Ik zo’n geval bestaat ook de mogelijkheid om deze buurelementen met rust te laten en op de plaats van de ontbrekende kies een kunstwortel oftewel implantaatschroef te plaatsen (Tandarts / Implantoloog).

Er wordt steeds individueel bekeken of het plaatsen van een implantaat in uw mond tot de mogelijkheden behoort. Na een inhelingsperiode van 2 tot 3 maanden kan daarna de opbouw met de kroon gemaakt worden, zodat ook nu weer deze verloren kies is vervangen door een mooie oplossing.
Steeds weer zullen we samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn, en wat in uw specifieke geval de beste oplossing lijkt te zijn.

 

Behandeling:                                                      Garantieperiode:
Implantaat*                                                         3 jaar (rokers zijn uitgesloten van garantie)
Implantaat ingroeigarantie                               12 weken

* Kroon- en burgwerk en implantaten hebben een aflopende garantiewaarde van 20% per jaar

 

GARANTIEVOORWAARDEN IMPLANTOLOGIE

Mocht u niet tevreden zijn over de uitgevoerde behandeling dan proberen wij tot een oplossing
van het probleem te komen met de behandelend tandarts/implantoloog
Als blijkt dat uw klacht gegrond is voeren wij een nieuwe behandeling uit.
Als blijkt dat er binnen de garantieperiode iets niet goed is gegaan, dan herstellen we dit volgens
de volgende garantievoorwaarden:

1. Het gebit dienst minstens éénmaal per zes maanden gecontroleerd te worden. Bij nalaten
van deze controle vervalt de garantie en zijn wij niet aansprakelijk voor de ontstane
schade.

2. De mondhygiëniste adviezen dienen te worden opgevolgd, dit ter beoordeling van de
behandelaar.

3. Derden mogen geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit hebben
aangebracht.

4. De nota waar garantie op geclaimd wordt moet volledig betaald zijn.

5. De garantie gaat in op de datum dat de implantoloog de nacontrole heeft gedaan en heeft
geconstateerd dat de implantaten goed zijn vastgegroeid.

6. De garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk binnen 3 jaar.

7. Onder “kosten” wordt verstaan het bedrag dat normaliter in rekening zou worden gebracht
op het moment van het uitvoeren van de behandeling onder garantie. Patiënt dient
derhalve het restant (kostprijs minus de garantie) te voldoen volgens de geldende
betalingsvoorwaarden. Uitgesloten van garantie zijn defecten of benodigde reparaties aan
of veroorzaakt door (externe) invloeden zoals:

* onvoldoende mondhygiëne
* roken
* endodontische problemen
* parodontale problemen
* ongeval
* knarsen
* veranderd medicatiegebruik
* verandering in de algemene gezondheid
* gebruik van hormoonpreparaten
* osteoporose
* diabetes

8. Indien u besluit de reparatie of het herstel uit te laten voeren vervalt het recht op garantie.

9. Noodzakelijke controles en/of röntgenfoto’s vallen niet onder de garantieregeling.


Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
8:00u-12:30u & 13:15u-17:00u
Vrijdag:
8:00u-12:00u & 12:45u-16:00u
Avondopening & Zaterdag:
Op afspraak

Contact

Noorderkerk Dental Center
Tel : 023-5268600
E-mail : info@nkdchaarlem.nl
Website : www.nkdchaarlem.nl

Velserstraat 77
2023 EB Haarlem